Filmklipp

Klipp från skolshow

Många skolor väljer att använda dessa filmer i sitt skolarbete om cykling och trafiksäkerhet inför vårt besök i skolan.